Polityka Prywatności

Kto przetwarza Państwa dane osobowe?

Senetic S.A. z siedzibą w Polska, Kościuszki 227 40-600 Katowice (dalej: "Senetic") jest administratorem Państwa danych osobowych.

Senetic wyznaczł Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected].

W odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach usług i aplikacji Microsoft, Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Oświadczeniem o ochronie prywatności firmy Microsoft.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Zbieramy Państwa dane osobowe, aby móc zawrzeć z Państwem umowę i udzielić satysfakcjonujących odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

1) utrzymywanie kontaktu związanego z Państwa zapytaniem, rozpatrywanie skarg i wniosków, udzielanie odpowiedzi na pytania i wątpliwości,

2) sprzedaż oraz realizacja zamówień,

3) dochodzenie, realizacja i obrona roszczeń,

4) prowadzenie działań marketingowych.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania w celu:

1) podjęcia na Państwa żądanie działań poprzedzających zawarcie z Państwem umowy oraz wykonanie umowy,

2) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Senetic jako podmiocie gospodarczym i płatniku podatków,

3) realizowania prawnie uzasadnionego interesu Senetic polegającego na ustalaniu, dochodzeniu i obronie roszczeń,

4) w przypadku działań marketingowych - dobrowolnie wyrażonej zgody, którą możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przechowywania związanego z poszczególnymi celami przetwarzania, tj. do czasu przedawnienia roszczeń lub okresu przechowywania określonego w przepisach podatkowych albo do czasu wycofania zgody, jeśli dane były przetwarzane na podstawie zgody.

Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli wyłącznie upoważnieni przez Senetic pracownicy i współpracownicy. W niektórych sytuacjach dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Senetic innym odbiorcom, takim jak dostawcy usług i rozwiązań informatycznych. Lista dostawców, z których usług korzystamy, znajduje się tutaj. Lista ta będzie na bieżąco aktualizowana.

Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Państwa dane mogą być przekazywane do odbiorców w krajach, w stosunku do których Komisja Europejska wydała decyzję o odpowiedniej ochronie danych osobowych. Jeśli taka decyzja nie została wydana, stosujemy odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, takie jak standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską.

Standardowe klauzule umowne są dostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej. Ponadto użytkownik ma prawo zażądać ich kopii, wysyłając do nas stosowny wniosek.

Państwa prawa

Zapewniamy realizację Państwa praw wskazanych poniżej, poprzez kontakt z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected].

Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania ich kopii, sprostowania lub uzupełnienia danych. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, możecie Państwo zażądać usunięcia swoich danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, macie Państwo prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorczego.

Skorzystaj z pomocy naszych specjalistów!

Nasz zespół ekspertów jest do Twojej dyspozycji. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania, dobierzemy indywidualną ofertę i pomożemy Ci wdrożyć produkt.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Microsoft Visual Studio, pakiet Office - cena