Microsoft Solutions Assessment

microsoft solution assessment

Microsoft Solution Assessment jest precyzyjną i szczegółową analizą środowiska IT w celu zwiększenia produktywności, obniżenia kosztów i optymalizacji inwestycji w firmach. Jest to projekt realizowany przez Microsoft we współpracy z firmą Senetic.

Nowoczesne narzędzia do zbierania danych, analizowania i generowania indywidualnych rekomendacji opartych na wnikliwych pomiarach, dostarczają unikalnej wiedzy biznesowej, która staje się początkiem przełomowych zmian w organizacjach. Microsoft Solution Assessment ma za zadanie określić możliwe scenariusze w zakresie transformacji cyfrowej, migracji do chmury i poprawy efektywności firmy. Cały proces analizy jest całkowicie bezpłatny, a samo skorzystanie z usługi konsultingowej nie zobowiązuje do migracji.

Korzyści dla Twojej firmy:

Kompleksowy przegląd Twojego środowiska IT bazujący na analizie danych

Kompleksowy przegląd Twojego środowiska IT bazujący na analizie danych

Indywidualne rekomendacje dotyczące optymalizacji, które pomogą ograniczyć koszty infrastruktury

Indywidualne rekomendacje dotyczące optymalizacji, które pomogą ograniczyć koszty infrastruktury

Zalecenia dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa - identyfikacja zagrożeń i luk w zabezpieczeniach

Zalecenia dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa - identyfikacja zagrożeń i luk w zabezpieczeniach

Zestawienie kosztów: porównanie rozwiązań on premises i chmurowych

Zestawienie kosztów: porównanie rozwiązań on premises i chmurowych

Zostaw swój numer telefonu lub adres e-mail

Oddzwonimy do Ciebie i pomożemy wybrać odpowiednią usługę.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują sie w polityce prywatności

Jak wygląda proces analizy krok po kroku:

Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Krok 5 Krok 6
Kontakt wprowadzający i przedstawiający usługę Solution Assessment: dostosowanie oczekiwań i celów oraz ustalenie zakresu, przedstawienie warunków wykonania usługi pod kątem wymogów systemu oraz Planu Pracy. Po podjęciu decyzji o wykonaniu usługi, klient wysyła maila potwierdzającego ustalony Plan Pracy. Klient przygotowuje środowisko IT do przeprowadzenia Solution Assessment. Zdalna instalacja narzędzia dedykowanego do skanowania infrastruktury.
Konsultant pomaga przy konfiguracji i uruchomieniu narzędzia (narzędzie pracuje i skanuje przez około 2-4 tygodnie). (Instalacja narzędzia 45 minut)
Skanowanie środowiska przez zainstalowane narzędzie
Narzędzie skanuje i gromadzi informacje oraz dane w środowisku IT organizacji.
Po zakończeniu skanowania konsultant wraz z analitykiem technicznym firmy Microsoft przygotowuje raport końcowy z ustaleniami i zaleceniami. Prezentacja raportu końcowego.
Konsultant przedstawia wyniki raportu i zalecenia, które są omawiane podczas spotkania. Plik raportu końcowego jest udostępniany klientowi.
30 minut 2-7 dni 45 minut 2-4 tygodnie 2-5 dni 1 godzina
Całkowity czas wykonania usługi 2-6 tygodni, w zależności od dostępności klienta i rodzaju assessmentu.

Firma Senetic dostarcza usługę Microsoft Solution Assessment
w czterech obszarach, z których mogą skorzystać nasi klienci:

Azure Modern Work Place
Dane i Infrastruktura Modernizacja Aplikacji Środowisko Pracy - optymalizacja Cyberbezpieczeństwo
Cele
Zmodernizowanie środowiska serwerowego i centrum danych oraz ustalenie priorytetów pod kątem przeniesienia ich do chmury. Dostarczamy ocenę stanu aktualnie wdrożonych rozwiązań i pomagamy określić optymalne użycie w środowisku on-premise lub w chmurze, uwzględniając migrację na platformę Azure. Identyfikacja aplikacji, które mogą być przeniesione do chmury Azure. Wybór tej usługi jest odpowiedni dla klientów, którzy chcą przenieść aplikacje do chmury, ale potrzebują pomocy technicznej w zrozumieniu, które aplikacje należy przenieść w pierwszej kolejności i jak przeprowadzić migrację. Analiza środowiska desktopowego i on-premise pod kątem przeniesienia ich do chmury. Daje szansę na zwiększenie produktywności użytkowników końcowych. Finalny raport po wykonaniu usługi zawiera wyniki analizy oraz plan migracji do chmury wraz z najważniejszymi zaleceniami. Najprościej mówiąc, pomożemy w migracji do Microsoft365 wraz ze wskazaniem na optymalny plan licencyjny dla danej organizacji oraz potrzeb jej użytkowników. Identyfikacja obszarów potencjalnego ryzyka oraz przekazanie wskazówek dotyczących programów i zasad cyberbezpieczeństwa.

W raporcie finalnym przedstawiona zostanie analiza i wnioski, które pomogą organizacji wdrożyć dobre praktyki zarządzania bezpieczeństwem.
Czas trwania
2-4 tygodnie 2-4 tygodnie 2-4 tygodnie 2-4 tygodnie
Narzędzia
Do przeprowadzenia tej analizy wykorzystywane jest narzędzie Microsoft Movere. Służy ono do analizy i oceny środowiska informatycznego organizacji. Dzięki temu narzędziu klienci mogą analizować zebrane dane, aby dowiedzieć się więcej o swojej infrastrukturze, urządzeniach i aplikacjach oraz podejmować odpowiednie decyzje i planować migrację do chmury. Do przeprowadzenia tej analizy korzystamy z CloudPilot, UnifyCloud lub innych podobnych narzędzi, które dostarczają nam szczegółowe zalecenia (nawet do poziomu linii kodu) dotyczące zmian, które powinniśmy wprowadzić, aby zmigrować aplikację do chmury Azure oraz dokładnie określić koszty migracji. Pozwala nam to zaoszczędzić czas i zasoby. Do przeprowadzenia tej analizy wykorzystywane są nowoczesne narzędzia, takie jak Microsoft Movere oraz pokrewne. Do przeprowadzania procesu wykorzystywane jest narzędzie CSAT firmy QS Solution lub podobne. Dedykowane narzędzie skanuje wybrane elementy pod kątem zabezpieczeń i dostarcza dane niezbędne do przygotowania analizy i raportu końcowego wraz z rekomendacjami. Narzędzie opracowane jest przez doświadczonych ekspertów ds. Bezpieczeństwa i zbiera istotne dane ze środowiska IT skanując:
  • punkty końcowe (Endpoints)
  • Active Directory
  • Azure Active Directory
  • Office 365
  • ustawienia i pliki SharePoint (online i on-premise).
Korzyści
Do głównych benefitów należeć będzie uzyskanie kompleksowego obrazu swojego środowiska IT. Informacje zostaną dostarczone w obszernym raporcie zaprezentowanym w PowerBI, gdzie dowiemy się o stanie infrastruktury i sugestiach wymiany przestarzałego sprzętu, będącego poza wsparciem. Audyt tworzy pełny wykaz CPU, sieci, pamięci RAM, dysków i pamięci masowej używanych przez organizację wraz z informacjami o wersji, systemie operacyjnym i aktualizacjach. Raport szczegółowo przedstawi analizę całkowitego kosztu użytkowania oraz plan migracji.
Jeśli posiadasz bazy danych SQL nasza analiza pomoże w zebraniu podstawowych informacji dotyczących nazwy bazy danych, rozmiaru, zadań, typów danych, modelu odzyskiwania, kont SQL. Pomożemy ocenić i przygotować Twoją organizację do wykorzystania możliwości bazy danych SQL jako usługi dla istniejących obciążeń SQL.
Organizacje przygotowujące się do transformacji cyfrowej muszą określić, jak chcą zmodernizować istniejące aplikacje i infrastrukturę, aby osiągnąć wyznaczone cele biznesowe. Usługa pozwala możliwie precyzyjnie zarekomendować właściwą ścieżkę dla każdej organizacji.
Istnieje kilka sposobów modernizacji: można zmigrować serwery do chmury Azure a następnie je zaktualizować lub zacząć od zera i stworzyć nowe aplikacje w usłudze Microsoft Azure. Są to indywidualne decyzje każdej firmy.
Usługa dostarcza organizacji szczegółową analizę oraz zestaw zaleceń dotyczących możliwości migracji komputerów stacjonarnych na platformę Azure w kontekście całościowej strategii przejścia do chmury.
Otrzymaną korzyścią jest stworzenie pełnego wykazu sprzętu hardware wykorzystywanego przez organizację tj. CPU, sieci, pamięci RAM, dysków i pamięci masowej wraz z informacjami o wersji, systemie operacyjnym i aktualizacjach.
Docelowo przedstawiany raport końcowy zawiera także identyfikacje zagrożeń w bezpieczeństwie organizacji oraz pokazuje wskazówki do migracji do usługi Office 365/M365 lub systemu Windows 11.
Analizując dane pochodzące z infrastruktury firmy oraz Office 365 danych identyfikujemy obszary potencjalnego ryzyka i poznajemy słabe punkty.
Dane zebrane podczas wykonywania usługi dadzą kompleksowe spojrzenie na infrastrukturę cyberbezpieczeństwa, w tym na aktualnie używane zabezpieczenia.
 Zobacz przykładowy raport  Zobacz przykładowy raport  Zobacz przykładowy raport  Zobacz przykładowy raport
Zapytaj o indywidualną ofertę Zapytaj o indywidualną ofertę Zapytaj o indywidualną ofertę Zapytaj o indywidualną ofertę
Microsoft 365 business premium, basic i standard
Modern Work
Business Aplication
Infrastructure Azure
Data & AI Azure
Digital & App Innovation Azure

Najczęściej zadawane pytania na temat Microsoft Solution Assessment

Tak, wymogiem jest posiadanie minimum 25 serwerów wirtualnych lub fizycznych w przypadku Solution Assessment dotyczącego Azure (danych i infrastruktury). Przy Solution Assessment dotyczącym Modern Workplace wymogiem jest posiadanie minimum 100 stanowisk.
Nasza usługa jest całkowicie niezobowiązująca. Klienta nie wiąże konieczność przejścia do środowiska chmurowego po dokonaniu analizy. Usługa pokazuje jedynie możliwości, jakie stwarza infrastruktura chmurowa.
Faktycznie w języku polskim audyt kojarzy się z kontrolą, jednak proponowany przez nas Solution Assessment nie ma nic wspólnego z kontrolowaniem. Celem usługi jest szczegółowa analiza środowiska i propozycja rozwiązań, które mogłyby poprawić wydajność i efektywność infrastruktury. Solution Assessment ma za zadanie przenalizować i ocenić środowisko IT.
Jak najbardziej - narzędzia wykorzystywane do zbierania informacji i analizy są tak skonstruowane, aby nie działały w sposób negatywny na funkcjonowanie skanowanej infrastruktury. Firma będzie pracować w taki sam sposób jak przed skanowaniem, bez żadnej różnicy w codziennej pracy.
Microsoft kładzie ogromny nacisk i bardzo restrykcyjnie podchodzi do bezpieczeństwa danych oraz polityki prywatności obecnych i przyszłych Klientów. Repozytoria danych do analizy są tworzone na pulpicie wirtualnym systemu Windows, który będzie hostowany w Azure. W zależności od lokalizacji klienta zostanie dobrany region, w którym dane będą przetrzymywane. Dla Polski jest to region w Europie Zachodniej. Wszystkie Raporty końcowe Solution Assessment będą przechowywane w określonej i zabezpieczonej witrynie Sharepoint, która jest udostępniana z poziomu DataCenter.
Wszystkie dokumenty związane z projektem będą usuwane z DataCenter po upływie 90 dni od dnia zaprezentowania Klientowi raportu. Oczywiście klient może zachować sobie raport dożywotnio.
W podanym linku zajdziesz wszystkie informacje na temat zaleceń, wymogów do wdrożenia narzędzia Movere: Wymagania dotyczące wdrażania dla rozwiązania Movere - Movere | Microsoft Docs
Skorzystaj z pomocy naszych specjalistów!

Nasz zespół ekspertów jest do Twojej dyspozycji. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania, dobierzemy indywidualną ofertę i pomożemy Ci wdrożyć produkt.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Microsoft Visual Studio, pakiet Office - cena