Zostaw swój numer telefonu lub adres e-mail

Oddzwonimy do Ciebie i pomożemy wybrać odpowiednią usługę.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują sie w polityce prywatności

azure-cloud-service

Jakie są korzyści z korzystania z usług w chmurze??

Zapewnij swojej firmie bezpieczeństwo i zgodność z przepisami
Tworzenie nowych aplikacji i usług cyfrowych
Przechowywanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych
Uwolnij potencjał podłączonych urządzeń
Zrób kolejny krok w dziedzinie sztucznej inteligencji
Analizuj dane, aby podejmować decyzje i tworzyć prognozy.

Odkryj niezwykły potencjał rozwiązań Azure dla swojej firmy!

Wirtualna maszyna
Maszyna Wirtualna w usłudze Azure to wirtualny komputer o określonych parametrach (software i hardware) uruchamiany na platformie Azure. Azure oferuje duży wybór maszyn wirtualnych, których parametry Klient może dopasować do swoich indywidualnych potrzeb.

W jaki sposób Maszyny Wirtualne zrewolucjonizują pracę w Twojej firmie?

Uruchamianie wielu środowisk wirtualnych z jednej infrastruktury oznacza, że można radykalnie zmniejszyć zużycie infrastruktury fizycznej. Pozwala to zwiększyć Twoje zyski — zmniejszając konieczność utrzymywania prawie takiej samej liczby serwerów oraz zwiększając oszczędności związane z kosztami konserwacji i energii elektrycznej.
Uruchamianie maszyny wirtualnej jest stosunkowo łatwe i szybkie, a także znacznie prostsze niż aprowizowanie całego nowego środowiska dla deweloperów. Wirtualizacja sprawia, że proces uruchamiania scenariuszy tworzenia i testowania jest szybszy.
Maszyny wirtualne są łatwe do przenoszenia z jednej funkcji hypervisor do kolejnej na innej maszynie — oznacza to, że są doskonałym rozwiązaniem do tworzenia kopii zapasowej, w przypadku nieoczekiwanego wyłączenia hosta.
Maszyny wirtualne umożliwiają łatwiejsze skalowanie aplikacji przez dodanie większej liczby serwerów fizycznych lub wirtualnych w celu rozłożenia obciążenia na wiele maszyn wirtualnych. W związku z tym można zwiększyć dostępność i wydajność aplikacji.
Maszyny wirtualne działają w wielu systemach operacyjnych, więc przy użyciu systemu operacyjnego gościa na maszynie wirtualnej można uruchamiać aplikacje z wątpliwymi zabezpieczeniami i chronić system operacyjny hosta. Maszyny wirtualne umożliwiają również lepsze zabezpieczenia materiałów dowodowych i są często używane do bezpiecznego badania i izolowania wirusów komputerowych.
Dzięki możliwości rezerwacji maszyn wirtualnych na platformie Azure w modelu rocznym lub 3-letnim można obniżyć koszty uruchomionych maszyn wirtualnych nawet o 72% w porównaniu z kosztami wynikającymi z opłat za realne zużycie. Należy tutaj rozważyć czy maszyna wirtualna używana będzie nieustannie czy tylko przez część doby. W pierwszym przypadku rezerwacja maszyny wirtualnej będzie najkorzystniejszym rozwiązaniem.
MS 365 - Microsoft Office Cena: Visual Studio, Azure, SQL Server

Sprawdź czym różnią się rodzaje maszyn wirtualnych:

Seria Funkcje Przykład zastosowania
Seria A Podstawowe maszyny wirtualne do tworzenia i testowania Serwery internetowe o niewielkim ruchu, małe i średnie bazy danych, serwery do obsługi rozwiązań prototypowych i repozytoria kodu.
Seria B Maszyny wirtualne z możliwością okresowego zwiększania wydajności ekonomicznej Serwery do obsługi tworzenia i testowania aplikacji, serwery internetowe o niewielkim ruchu, małe bazy danych, mikrousługi, serwery do obsługi rozwiązań prototypowych i serwery kompilacji.
Seria D Rozwiązania obliczeniowe ogólnego zastosowania Aplikacje klasy korporacyjnej, systemy handlu elektronicznego, frontony internetowe, rozwiązania do wirtualizacji pulpitu, aplikacje do zarządzania relacjami z klientami, bazy danych na poziomie wejściowym i średnim, serwery aplikacji itp.
Seria Dc Bezpieczeństwo i ochrona danych w chmurze Bazy danych, blockchain, wielostronna analiza danych, wykrywanie oszustw.
Seria E Rozwiązania zoptymalizowane pod kątem hiperwątkowych aplikacji w pamięci Wystąpienia SAP HANA (np. E64s v3, E20ds v4, E32ds v4, E48ds v4, E64ds v4), warstwa aplikacji SAP S/4 HANA, warstwa aplikacji SAP NetWeaver, intensywnie korzystające z pamięci aplikacje korporacyjne, serwery dużych relacyjnych baz danych, obciążenia magazynowania danych, aplikacje do analizy biznesowej, obciążenia związane z analizą w pamięci oraz dodatkowe aplikacje krytyczne dla działania firmy, w tym systemy przetwarzające, różnego rodzaju transakcje finansowe itp.
Seria F Maszyny wirtualne oferujące zoptymalizowane możliwości obliczeniowe Przetwarzanie wsadowe, serwery internetowe, analityka i gry.
Seria G Maszyny wirtualne oferujące zoptymalizowaną pamięć i pamięć masową Duże bazy danych SQL i NoSQL, systemy ERP i SAP oraz rozwiązania z zakresu magazynowania.
Seria H Maszyny wirtualne na potrzeby obliczeń o wysokiej wydajności Dynamika przepływu, analiza elementów skończonych, przetwarzanie danych sejsmicznych, symulację złóż, analiza ryzyka, automatyzacja projektów elektronicznych, renderowanie, platforma Spark, modelowanie zjawisk pogodowych, symulacja kwantową, chemia obliczeniową i symulacja wymiany ciepła.
4 Seria Ls Maszyny wirtualne zoptymalizowane pod kątem magazynu Bazy danych NoSQL, takie jak Cassandra, MongoDB, Cloudera i Redis. Świetnie sprawdzają się także w przypadku aplikacji do przechowywania danych, a także dużych transakcyjnych baz danych.
Seria M Maszyny wirtualne zoptymalizowane pod kątem pamięci Wystąpienia oprogramowania SAP HANA, SAP S/4 HANA, SQL Hekaton i inne duże, krytyczne dla działania firmy obciążenia w pamięci, wymagające olbrzymiej mocy obliczeniowej do przetwarzania równoległego.
Seria Mv2 Największe maszyny wirtualne zoptymalizowane pod kątem pamięci Wystąpienia oprogramowania SAP HANA, SAP S/4 HANA, SQL Hekaton i inne duże, krytyczne dla działania firmy obciążenia w pamięci, wymagające olbrzymiej mocy obliczeniowej do przetwarzania równoległego.
Seria N Maszyny wirtualne obsługujące procesor GPU Symulacja, uczenie głębokie, renderowanie grafiki, edycja wideo, gry i wizualizacja zdalna.
Azure Backup
Azure Backup to ekonomiczne oraz bezpieczne rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych. Jadnym kliknięciem pozwala na tworzenie, zarządzanie oraz dobór wielkości magazynowych kopii zapasowych, w tym usług: Azure Virtual Machines, baz danych SQL/SAP oraz plików platformy Azure.

Co Azure Backup oznacza dla Twojej firmy?

Rozwój

Jest szansą na stabilny rozwój biznesu oraz większe bezpieczeństwo zasobów firmy.

Oszczędność kosztów

Obniżenie kosztów logistycznych związanych z tworzeniem kopii zapasowych poza siedzibą firmy.

Bezpieczeństwo

Jest to szybkie i łatwe rozwiązanie, dzięki któremu Twoja firma błyskawicznie odzyska płynność w przypadku awarii.

Płynność pracy

Zapewnia najwyższy status bezpieczeństwa danych realizując złotą zasadę tworzenia kopii zapasowych 3-2-1 (więcej na ten temat w FAQ).

Jak działa Microsoft Azure Backup?

Chroni Twoje dane zawsze - 24/7, i wszędzie - na serwerach, na hostach, w chmurze, wszystkie Twoje aplikacje i Maszyny Wirtualne Azure. Microsoft Azure Backup zapewnia nieograniczony transfer danych, a zasoby przechowywane są do 99 lat. Trzy kopie danych przechowywane w jednym Data Center, a jeszcze jedna, dodatkowa w zdalnej lokalizacji. Dane zaszyfrowane są przed opuszczeniem Data Center Klienta i przechowywane w takiej postaci na platformie Azure. Istnieje możliwość integracji z System Center Data Protection Manager w celu uzyskania zaawansowanej ochrony.
Microsoft Azure Backup może być wykorzystywany zarówno w chmurze lokalnej (pliki, foldery, lokalne maszyny wirtualne), jak i w chmurze hybrydowej, w maszynach wirtualnych Azure, Azure Storage, Azure Files, SQL Server VM, bazie danych SAP HABA, Azure Database for PostgreSQL czy Blobs. Rozwiązanie umożliwia tworzenie kopii zapasowych rosnących danych, a także kopii zapasowych maszyn wirtualnych IaaS.
Krótki czas odzyskiwania danych po awarii pozwala na szybki powrót firmy do płynnego funkcjonowania. Istnieje możliwość szczegółowego przywracania danych - na skrzynkę pocztową lub odzyskiwanie bazy danych SQL. Konfiguracja i skalowalność są niezwykle proste, a kopie zapasowe są zoptymalizowane i można je łatwo przywrócić w razie potrzeby. Jest możliwość uzyskania kopii spójnych z aplikacją, co oznacza, że punkt odzyskiwania ma wszystkie dane wymagane do przywrócenia kopii zapasowej. Przywracanie danych spójnych na poziomie aplikacji skraca czas całego procesu, co pozwala szybko powrócić do stanu roboczego.
Microsoft Azure Backup stwarza możliwości automatycznego zarządzanie magazynem. Hybrydowe środowiska często wymagają magazynu znajdującego się częściowo lokalnie, a częściowo w chmurze. Usługa Azure Backup automatycznie przydziela pojemność i zarządza magazynem kopii zapasowych, przy czym użytkownik płaci tylko za faktyczne zużycie magazynu.Azure Backup oferuje trzy typy replikacji, aby zapewnić najlepszy dostęp do magazynu. Magazyn lokalnie nadmiarowy (LRS) to ekonomiczna opcja ochrony danych przed awariami sprzętu lokalnego. Magazyn geograficznie nadmiarowy (GRS) jest ustawieniem domyślnym i zalecaną opcją replikacji. Więcej na ten temat w FAQ.
MS 365 - Microsoft Office Cena: Visual Studio, Azure, SQL Server
Azure Storage
Azure Storage to usługa w chmurze, która zapewnia przestrzeń pamięci masowej o wysokiej dostępności, bezpieczną, trwałą, skalowalną i nadmiarową. Niezależnie od przechowywanej zawartości (obrazy, dźwięk, wideo, dzienniki, pliki konfiguracyjne itp.) pozwala na łatwy dostęp do magazynowanych danych.

Dlaczego Azure Storage to doskonałe rozwiązanie dla Twojej firmy?

Niezawodność

Umożliwia replikacje i przechowywaniu wielu kopii danych.

Bezpieczeństwo

Wszystkie usługi Azure Storage są szyfrowane, dzięki czemu Twoje dane są bezpieczne.

Skalowalność

Szybka i łatwa rozbudowa powierzchni magazynu

Przyjazne zarządzanie

Platforma Azure obsługuje konserwację sprzętu, aktualizacje i krytyczne problemy za Ciebie.

Dostępność

Dane w usłudze Azure Storage są dostępne z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem m.in.: protokołu HTTP lub HTTPS.

Elastyczna cena

Koszt oparty jest o ilość przechowywanych danych. Płacisz tyle, ile miejsca wykorzystujesz.

Sprawdź jakie usługi przechowywania danych są dostępne w Azure Storage!

Azure Blob Storage to narzędzie zoptymalizowane pod kątem przechowywania olbrzymich ilości nieustrukturyzowanych danych.

Usługa Blob Storage to idealne rozwiązanie w przypadku:
 • obsługiwania obrazów i dokumentów bezpośrednio w przeglądarce,
 • przechowywania plików do dostępu rozproszonego,
 • przesyłania strumienia audio i wideo,
 • zapisywania danych w celu tworzenia kopii zapasowych, przywracania, odzyskiwania po awarii oraz archiwizowania,
 • przechowywanie danych w celu analizy w usłudze lokalnej lub hostowanej na platformie Azure.
Azure Files oferuje przechowywanie i zarządzanie plikami w chmurze, do których można uzyskać dostęp z dowolnego miejsca za pośrednictwem standardowego protokołu bloku komunikatów serwera (SMB). Oznacza to m.in. że kilka maszyn wirtualnych może współdzielić te same pliki z dostępem zarówno do odczytu, jak i do zapisu. Jedną z różnic między usługą Azure Files a standardowymi współdzielonymi plikami jest możliwość dostępu do plików z dowolnego miejsca na świecie przy użyciu adresu URL po uprzednim wygenerowaniu Tokena.

Usługa Azure Files to idealne rozwiązanie w przypadku:
 • kiedy wiele aplikacji lokalnych współdzieli pliki,
 • kiedy przechowywane pliki konfiguracji wymagają dostępu z kilku maszyn wirtualnych,
 • dzienników zasobów, raporty, programy narzędziowe.
Dysk platformy Azure jest wirtualnym dyskiem twardym (VHD), który może zostać wykorzystany na potrzeby współpracy z Azure Virtual Machines i Azure VMware Solution. Dyski dostępne są w następujących wersjach: SSD w warstwie Ultra, SSD w warstwie Premium oraz SSD i HDD w warstwie Standardowej.
Usługa Azure Queue jest używana do przechowywania dużej ilości komunikatów. Komunikaty kolejek mogą mieć rozmiar do 64 KB, a jedna kolejka może zawierać miliony informacji. Kolejki są zazwyczaj używane do przechowywania list komunikatów, które mają zostać przetworzone asynchronicznie.
Umożliwia przechowywanie ustrukturyzowanych danych NoSQL w chmurze. Jest dedykowany do przechowywania elastycznego zestawu informacji, takich jak dane użytkownika do aplikacji internetowych, książki adresowe, informacje o urządzeniu lub innego typu metadane wymagane do określonej usługi.
MS 365 - Microsoft Office Cena: Visual Studio, Azure, SQL Server
Dodatkowe rozwiązania
Microsoft Azure to platforma, która otworzy przed Twoją firmą zupełnie nowe możliwości i zrewolucjonizuje jej codzienne funkcjonowanie. Oprócz narzędzi, takich jak Azure Backup, Azure Storage czy Maszyny Wirtualne, udostępnia użytkownikowi także inne, unikalne rozwiązania. Poznaj pełen potencjał Microsoft Azure i postaw na rozwój swojej firmy dzięki cyfryzacji!

Microsoft Sentinel

Microsoft Sentinel to unikalne rozwiązanie, które niesie szereg korzyści dla firm. Umożliwia wyjątkowy wgląd w Twoje środowisko Microsoft 365, dzięki natywnemu narzędziu klasy korporacyjnej dla chmury SIEM.

Pozwala na monitorowanie środowiska chmurowego i lokalnego oraz lepszą kontrolę cyberzagrożeń, które w innym przypadku mogłyby zostać niewykryte. To także kolejna warstwa zabezpieczeń dla przestrzeni roboczej w Twojej firmie.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!

Zabezpiecz swoją witrynę internetową za pomocą Microsoft Azure

Wielu z naszych Klientów prowadzi działalność opartą o stronę internetową, gdzie sama strona jest nie tylko punktem dostępu do danych, ale w wielu przypadkach również dostępem do infrastruktury.

Dzięki Web Application Firewall oraz przeniesieniu strony internetowej firmy na Azure możemy: zabezpieczyć stronę internetową, zapewnić ciągłość pracy, czy zablokować różne cyberataki.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!

Second Datacenter w Azure

To rozwiązanie powstało z potrzeby rynku, związanej z nieustanną rozbudową centrum danych. Second Datacenter oferuje dodatkową przestrzeń do magazynowania danych w Azure.

Pozwala tym samym redukować i optymalizować koszty oraz daje dostęp do replikowanych środowisk w ciągu kilku minut po wystąpieniu awarii. Zapewnia zdecydowanie większe bezpieczeństwo dla cennych zasobów organizacji.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!

Nie jesteś pewien, który produkt wybrać?
Już dziś porozmawiaj z naszym ekspertem ds. sprzedaży.

Skontaktuj się

Azure

Microsoft Azure to platforma oparta o globalną sieć centrów danych dostarczających kompleksowe rozwiązania IaaS (infrastruktury jako usługi) i PaaS (platformy jako usługi), które umożliwiają uruchamianie maszyn wirtualnych, baz danych SQL, czy tworzenie kopii zapasowych zasobów.

Microsoft365 Azure Senetic

Azure został stworzony po to, aby zapewnić Ci nieprzerwany dostęp do wszystkich usług, maszyn wirtualnych oraz aplikacji z dowolnego miejsca na świecie przy ciagłym monitoringu kondycji usługi i stałej pomocy technicznej. Co więcej, nielimitowana skalowalność Azura pozwala dostosować go do Twoich potrzeb, a comiesięczna opłata naliczana za realne zużycie umożliwia kontrolę wydatków.

Microsoft365 Azure Senetic
Microsoft 365 business premium, basic i standard
Modern Work
Business Aplication
Infrastructure Azure
Data & AI Azure
Digital & App Innovation Azure

Najczęściej zadawane pytania na temat Azure

Platforma Azure obsługuje każdy system operacyjny, od Windowsa do Linuxa, szeroką gamę języków programistycznych, od C# do Java oraz wiele narzędzi – od oprogramowania SQL Server do Oracle.
3-2-1 oznacza, że powinieneś mieć 3. kopie danych (dane produkcyjne i 2 kopie zapasowe) na 2 różnych nośnikach z 1 kopią poza siedzibą firmy do celów odzyskiwania po awarii.
Magazyn lokalnie nadmiarowy (LRS) replikuje dane trzy razy (tworzy trzy kopie danych) w jednostce skalowania magazynu w centrum danych. To ekonomiczna opcja ochrony danych przed awariami sprzętu lokalnego.
Magazyn geograficznie nadmiarowy (GRS) jest ustawieniem domyślnym i zalecaną opcją replikacji. Replikuje dane do regionu pomocniczego (setki kilometrów od lokalizacji głównej danych źródłowych). GRS zapewnia wyższy poziom trwałości zasobów - replikuje dane w strefach dostępności, co gwarantuje rezydencję i odporność danych w tym samym regionie.
Skorzystaj z pomocy naszych specjalistów!

Nasz zespół ekspertów jest do Twojej dyspozycji. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania, dobierzemy indywidualną ofertę i pomożemy Ci wdrożyć produkt.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Microsoft Visual Studio, pakiet Office - cena